คณะผู้บริหาร
นายปิยะ พินิจผล
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้

นายจรูญศักดิ์ สายสุภา

รองนายกเทศมนตรี

นายชาญณรงค์ วงศ์จินา
รองนายกเทศมนตรี

นายสุภชัย วงศ์พิชัย
ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้

นายรชฏ ใจดี

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางวิยะดา  ไชยวรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายเอกชัย  เนตรวิศุทธ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางณัชพันธ์   มานพ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ส.ต.ท.หญิงจิรภา มณีนันท์
ผู้อำนวยการกองวิชาการ
และแผนงาน

     
 
.................
 
 .....

    หัวข้อ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
เนื้อหาย่อ : วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. อำเภอแม่ทะ ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำโจ้ จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยมีนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี นางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในเขตตำบลน้ำโจ้ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน บริเวณป่าชุมชนบ้านหนอง หมู่ที่ 4 และบ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ 9
 
ดูรูปทั้งหมด ดูอัลบัมภาพเพิ่มเติม
วันเวลาที่โพสต์ 2020-01-16 09:13:09
    หัวข้อ : โครงการเสริมสร้างพัฒนาปัญญาเด็กไทย
เนื้อหาย่อ : วันที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลน้ำโจ้นำโดยนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ จัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาปัญญาเด็กไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กตระหนักถึงคุณค่าบทบาท และความสำคัญของตนเอง กล้าคิดกล้าแสดงอออก โดยเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้จัดซุ้มกิจกรรมและเกมส์หลายอย่างให้เด็กๆได้ร่วมกันทำกิจกรรมในวันนี้ และขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักหลายๆท่านที่สนับสนุนของรางวัล ขนม อาหาร และเครื่องดื่ม ให้กับเด็กๆในวันนี้ ทางเทศบาลตำบลน้ำโจ้ขอขอบพระคุณทุกๆท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย
 
ดูรูปทั้งหมด ดูอัลบัมภาพเพิ่มเติม
วันเวลาที่โพสต์ 2020-01-15 15:44:34
    หัวข้อ : ประชุมประจำเดือนมกราคม 2563
เนื้อหาย่อ : วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้จัดประชุมพนักงานเทศบาล โดยมีคณะผู้บริหารนำโดยนายปิยะ พินิจผล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมาและร่วมอวยพรวันเกิดให้แก่สมาชิกสภา พนักงานลูกจ้าง ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม ของปีนี้ พร้อมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ขอพรจากนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล เพื่อเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้
 
ดูรูปทั้งหมด ดูอัลบัมภาพเพิ่มเติม
วันเวลาที่โพสต์ 2020-01-15 15:37:39
    หัวข้อ : โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
เนื้อหาย่อ : วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ได้กล่าวรายงานต่อนายอำเภอแม่ทะ นางสุรีย์ มาปลูก ประธานเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 พร้อมมอบสิ่งของสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการสายตรวจตำบลน้ำโจ้
 
ดูรูปทั้งหมด ดูอัลบัมภาพเพิ่มเติม
วันเวลาที่โพสต์ 2019-12-27 15:46:02
    หัวข้อ : โครงการทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่
เนื้อหาย่อ : วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานทุกท่าน และพี่น้องตำบลน้ำโจ้ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในปีพุทธศักราชใหม่ที่จะถึงนี้
 
ดูรูปทั้งหมด ดูอัลบัมภาพเพิ่มเติม
วันเวลาที่โพสต์ 2019-12-27 15:41:05 

 

 

 

 

 .....

 

........ ....
..
..- สอบถาม ร้องทุกข์ ร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะ ได้ที่นี่ - Click

....
 
....

  กลับขึ้นด้านบน