คณะผู้บริหาร
นายปิยะ พินิจผล
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้

นายจรูญศักดิ์ สายสุภา

รองนายกเทศมนตรี

นายชาญณรงค์ วงศ์จินา
รองนายกเทศมนตรี

นายสุธรรม กิติธนะ
ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้

นายรชฏ ใจดี

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางวิยะดา  ไชยวรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายเอกชัย  เนตรวิศุทธ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางณัชพันธ์   มานพ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

นางนัฤภร  ละมัยเกตุ
ผู้อำนวยการกองวิชาการ
และแผนงาน

     
 
.................
 
 


.....

    หัวข้อ : การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้
เนื้อหาย่อ : การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้
 
ดูรูปทั้งหมด ดูอัลบัมภาพเพิ่มเติม
วันเวลาที่โพสต์ 2018-02-16 14:37:04
    หัวข้อ : โครงการสืบสานตำนานไทลื้อ ประจำปี 2561
เนื้อหาย่อ : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 18.00 น. นายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำโจ้ เป็นผู้กล่าวรายงานในโครงการสืบสานตำนานไทลื้อ ประจำปี 2561 โดยมีท่านดร.พินิจ จันทรสุรินทร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ มีการเดินขบวนของแต่หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างเยาวชนรุ่นหลังกับบรรพชนไทลื้อ รวมทั้งฟื้นฟู สืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ ณ บ้านฮ่องห้า หมู่ที่ 1
 
ดูรูปทั้งหมด ดูอัลบัมภาพเพิ่มเติม
วันเวลาที่โพสต์ 2018-02-15 09:54:25
    หัวข้อ : โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลน้ำโจ้ ประจำปี 2561
เนื้อหาย่อ : เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลน้ำโจ้ ประจำปี 2561 โดยมีท่าน สส.จรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ
 
ดูรูปทั้งหมด ดูอัลบัมภาพเพิ่มเติม
วันเวลาที่โพสต์ 2018-02-13 15:59:57
    หัวข้อ : ประชุมการจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม
เนื้อหาย่อ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ได้ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายในการดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม และได้ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่ชุดสำรวจ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้
 
ดูรูปทั้งหมด ดูอัลบัมภาพเพิ่มเติม
วันเวลาที่โพสต์ 2018-02-13 15:58:32
    หัวข้อ : โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560
เนื้อหาย่อ : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00น. กองวิชาการและแผนงานได้จัดโครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 โดยมีนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในการเปิดโครงการ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรจำนวน 4 ท่าน
 
ดูรูปทั้งหมด ดูอัลบัมภาพเพิ่มเติม
วันเวลาที่โพสต์ 2018-02-08 16:20:41 

 

 

 

 

 .....

 

........ ....

....


   ....
 
....

  กลับขึ้นด้านบน