คณะผู้บริหาร
นายปิยะ พินิจผล
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้

นายจรูญศักดิ์ สายสุภา

รองนายกเทศมนตรี

นายชาญณรงค์ วงศ์จินา
รองนายกเทศมนตรี

นายพิทักษ์ อินนาค
ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้

นายรชฏ ใจดี

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางวิยะดา  ไชยวรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายเอกชัย  เนตรวิศุทธ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางณัชพันธ์   มานพ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

นางนัฤภร  ละมัยเกตุ
ผู้อำนวยการกองวิชาการ
และแผนงาน

     
 
.................
 
 


.....

    หัวข้อ : การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้
เนื้อหาย่อ : การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้
 
ดูรูปทั้งหมด ดูอัลบัมภาพเพิ่มเติม
วันเวลาที่โพสต์ 2018-08-15 10:51:11
    หัวข้อ : พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื้อหาย่อ : 12 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกท่านเข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวาระที่ท่านเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ
 
ดูรูปทั้งหมด ดูอัลบัมภาพเพิ่มเติม
วันเวลาที่โพสต์ 2018-08-15 10:49:11
    หัวข้อ : พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื้อหาย่อ : 12 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยนายจรูญศักดิ์ สายสุภา รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้างทุกคนเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธิจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวาระที่ท่านเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ
 
ดูรูปทั้งหมด ดูอัลบัมภาพเพิ่มเติม
วันเวลาที่โพสต์ 2018-08-15 10:46:47
    หัวข้อ : โครงการเทิดทูนพระคุณแม่ ประจำปี 2561
เนื้อหาย่อ : 10 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในการเปิดโครงการเทิดทูนพระคุณแม่ ประจำปี 2561 โดยมีนายพิทักษ์ อินนาค ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้ เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการเพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ เพื่อเพยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เพื่อยกย่องแม่ดีเด่นและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่
 
ดูรูปทั้งหมด ดูอัลบัมภาพเพิ่มเติม
วันเวลาที่โพสต์ 2018-08-10 14:35:21
    หัวข้อ : ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2561
เนื้อหาย่อ : วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้จัดประชุมพนักงานเทศบาล โดยมีคณะผู้บริหารนำโดยนายปิยะ พินิจผล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมาและร่วมอวยพรวันเกิดให้แก่สมาชิกสภา พนักงานลูกจ้าง ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม ของปีนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้
 
ดูรูปทั้งหมด ดูอัลบัมภาพเพิ่มเติม
วันเวลาที่โพสต์ 2018-08-03 16:02:45 

 

 

 

 

 .....

 

........ ....

....


     


- สอบถาม ร้องทุกข์ ร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะ ได้ที่นี่ - Click

....
 
....

  กลับขึ้นด้านบน