คณะผู้บริหาร
นายปิยะ พินิจผล
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้

นายจรูญศักดิ์ สายสุภา

รองนายกเทศมนตรี

นายชาญณรงค์ วงศ์จินา
รองนายกเทศมนตรี

นายพิทักษ์ อินนาค
ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้

นายรชฏ ใจดี

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางวิยะดา  ไชยวรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายเอกชัย  เนตรวิศุทธ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางณัชพันธ์   มานพ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

นางนัฤภร  ละมัยเกตุ
ผู้อำนวยการกองวิชาการ
และแผนงาน

     
 
.................
 
 


.....

    หัวข้อ : พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
เนื้อหาย่อ : วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้างทุกคน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมถวายพวงมาลาและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้
 
ดูรูปทั้งหมด ดูอัลบัมภาพเพิ่มเติม
วันเวลาที่โพสต์ 2018-10-16 10:55:44
    หัวข้อ : ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2561
เนื้อหาย่อ : วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้จัดประชุมพนักงานเทศบาล โดยมีคณะผู้บริหารนำโดยนายปิยะ พินิจผล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมาและร่วมอวยพรวันเกิดให้แก่สมาชิกสภา พนักงานลูกจ้าง ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคม ของปีนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้
 
ดูรูปทั้งหมด ดูอัลบัมภาพเพิ่มเติม
วันเวลาที่โพสต์ 2018-10-16 10:48:22
    หัวข้อ : การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้
เนื้อหาย่อ : การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้
 
ดูรูปทั้งหมด ดูอัลบัมภาพเพิ่มเติม
วันเวลาที่โพสต์ 2018-09-26 14:03:32
    หัวข้อ : โครงการคัดกรองและแก้ไขปัญหาทางสายตาในผู้สูงอายุ
เนื้อหาย่อ : วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.นายชาญณรงค์ วงศ์จินา รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ได้รับหน้าทีเป็นประธานในการมอบแว่นตาให้กับประชาชน พร้อมทั้งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ร่วมมอบในครั้งนี้ด้วย
 
ดูรูปทั้งหมด ดูอัลบัมภาพเพิ่มเติม
วันเวลาที่โพสต์ 2018-09-24 15:58:45
    หัวข้อ : การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้
เนื้อหาย่อ : การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้
 
ดูรูปทั้งหมด ดูอัลบัมภาพเพิ่มเติม
วันเวลาที่โพสต์ 2018-09-24 15:52:37 

 

 

 

 

 .....

 

........ ....

....


   


- สอบถาม ร้องทุกข์ ร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะ ได้ที่นี่ - Click

....
 
....

  กลับขึ้นด้านบน