คณะผู้บริหาร
นายปิยะ พินิจผล
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้

นายจรูญศักดิ์ สายสุภา

รองนายกเทศมนตรี

นายชาญณรงค์ วงศ์จินา
รองนายกเทศมนตรี

นายพิทักษ์ อินนาค
ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้

นายรชฏ ใจดี

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางวิยะดา  ไชยวรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายเอกชัย  เนตรวิศุทธ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางณัชพันธ์   มานพ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

นางนัฤภร  ละมัยเกตุ
ผู้อำนวยการกองวิชาการ
และแผนงาน

     
 
.................
 
 


.....

    หัวข้อ : โครงการเสริมสร้างพัฒนาปัญญาเด็กไทย
เนื้อหาย่อ : เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลทุกท่าน ได้จัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาปัญญาเด็กไทย โดยมีการจัดซุ้มกิจกรรมให้เด็กๆได้เข้าร่วมทำกิจกรรมกับพี่ๆพนักงานเทศบาล อีกทั้งยังได้ให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมบนเวที เพื่อให้เด็กมีความกล้าแสดงออก มีการจับสลากเพื่อรับของรางวัลมากมาย และโอกาสนี้เทศบาลตำบลน้ำโจ้ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนของขวัญในวันเด็กมา ณ ที่นี้ด้วย
 
ดูรูปทั้งหมด ดูอัลบัมภาพเพิ่มเติม
วันเวลาที่โพสต์ 2019-01-15 11:53:13
    หัวข้อ : มอบสิ่งของให้ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้
เนื้อหาย่อ : วันที่ 10 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ สมาชิกสภา ร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน 10 หมู่บ้าน
 
ดูรูปทั้งหมด ดูอัลบัมภาพเพิ่มเติม
วันเวลาที่โพสต์ 2019-01-10 14:13:40
    หัวข้อ : กิจกรรมรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนน 2 ข้างทาง
เนื้อหาย่อ : วันที่ 9 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ปลัดเทศบาล พนักงานทุกคน ร่วมทำกิจกรรมรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนน 2 ข้างทาง
 
ดูรูปทั้งหมด ดูอัลบัมภาพเพิ่มเติม
วันเวลาที่โพสต์ 2019-01-09 14:51:11
    หัวข้อ : ประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้
เนื้อหาย่อ : การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้
 
ดูรูปทั้งหมด ดูอัลบัมภาพเพิ่มเติม
วันเวลาที่โพสต์ 2018-12-24 13:33:06
    หัวข้อ : โครงการตำบลน้ำโจ้สงบสุข ลดเมา ลดอุบัติเหตุ ลดโลก
เนื้อหาย่อ : วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายชาญณรงค์ วงศ์จินา รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในการเปิดโครงการตำบลน้ำโจ้สงบสุข ลดเมา ลดอุบัติเหตุ ลดโลกและโครงการชุมชนตำบลน้ำโจ้อากาศดี ลดควันบุหรี่ ชีวีมีสุข
 
ดูรูปทั้งหมด ดูอัลบัมภาพเพิ่มเติม
วันเวลาที่โพสต์ 2018-12-21 10:39:59 

 

 

 

 

 .....

 

........ ....
..
..


   


- สอบถาม ร้องทุกข์ ร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะ ได้ที่นี่ - Click

....
 
....

  กลับขึ้นด้านบน